Umran Dergisi Haziran 2016 Sayısı Çıktı!

02-06-2016 0 Yorum Haberler

DÜŞÜNCENİN SİYASETİ

 İslâm âlemi, Ramazan-ı Şerif’in rahmet iklimine her zamankinden daha fazla muhtaç durumda.

 
Suriye’de ve başka coğrafyalarda devam eden çatışmalar günden güne daha da derinleşiyor. Dünyanın
 
birçok bölgesinde Müslümanlar hem zulüm görüyor hem de maalesef zulme alet oluyorlar.
 
Peygamberimiz’in (s); “Evveli rahmet, ortası mağfiret, âhiri ateşten âzât oluştur” (Beyhaki, Şuabu’l-
 
İman 3/306) buyurduğu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif.
 
“İslâm dünyasında canlılığı belirleyen şey nedir?” diye sorduğumuz zaman, artık batılı
 
ideolojilerin bu noktada bir etkisinin kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada belki itirazlar
 
olabilir, ama ben öyle düşünüyorum ve bir makalemde de ifade etmiştim bunu: “Müslüman
 
Dünyası’nda hâlihazırdaki canlılığın kaynağı İslâmcılık akımıdır.” Türkiye’de Refah Partisi’nin
 
80’lerin ortasından itibaren siyasetteki yükselişiyle bağlantılı olarak Refah Partisi’nden tarikat ve
 
cemaatlerin faaliyetlerine kadar pek çok aktivite İslâmcılık özelinde değerlendirildi. Dolayısıyla
 
iktidara gelirken de giderken de bir şekilde İslâmcılık biçiminde yorumlandı.” Roy ve Kepel
 
görüldüğü üzere olaylara fazlası ile Fransız merkezli yaklaşıyorlar ve her ikisi de Ortadoğu
 
jeopolitiğini, batının bu bölgedeki emperyalist hırslarını, ABD’nin ve dahası bölgedeki dikta
 
rejimlerinin bu şiddet dalgasının ortaya çıkmasındaki rolünü göz ardı ettikleri gibi Fransa’nın ırkçı
 
kibri ile yüzleşmekten kaçınıyorlar.
 
İslâm dünyasındaki, değişik renklerden, tonlardan oluşan canlılığın devam etmesi, İslâmcılık
 
düşüncesinin devam etmesine bağlıdır. Eğer bu düşünce bir şekilde
 
körelirse o zaman Müslüman Dünyası’nın da uzun vadede şansının
 
kalmayacağı ileri sürülebilir. Düşünce dünyasında yankı uyandıran
 
eserler de zor zamanlarda kaleme alınmıştır. Mesela
 
Siyasetnâme’nin yazıldığı dönem İslâm düşüncesinde siyaset
 
teorisinin kriz yaşadığı bir dönemdir. Sonraki yüzyıllarda İslâm’ın
 
siyaset düşüncesi üzerinde durulduğunda atıf yapılan eserler
 
genellikle Nizamülmülk’ün Siyasetenâme’siyle yaklaşık
 
dönemlerde yazılmıştır.
 
Güçlü yapı oluşturmak, öncelikle ilim/bilgi alanını
 
güçlendirmekle mümkün olacaktır. Tabii ideolojik anlamda
 
güçlülükten bahsediyoruz burada, Müslümanlardan başka dünyada
 
küresel anlamda bir ‘potansiyel’, ümit olacak bir ideolojik yaklaşım
 
vs. kalmamıştır. Gelecek de bunun üzerine şekillenecek.
 
Hâlihazırda yaşanan siyasal olaylarda bu hakikati görmek mümkün.
 
İslâm diğer ideolojilerden farklı olarak kendi ideallerini bu dünyada gerçekleştirebilmiş belki de tek
 
din ve tek ideolojidir. Onun için İslâm’ın trajedisi yoktur.
 
Bazı Başlıklar:
 
Diriliş Mevsimi: Ramazan/Abdullah Yıldız
 
“Allah’ın Emrettiği Şekilde Kardeş Olmak”/Burhanettin Can
 
Selçuklular’da Devletin Kurumsallaşması ve Siyasetnâme/Öner Buçukcu
 
Ortadoğu Şiddetinin Sosyo-Politik Analizi/İbrahim Keskin
 
Sezai Karakoç ve “Putlar Fuarı”/Metin Önal Mengüşoğlu
 
www.umrandergisi.com 0212 293 90 41

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.