Genç İtikâf Grubu, 1437 Yılı Çalışmalarına Başladı

08-06-2016 0 Yorum Dergi Haberleri

Duyarlı genç gönüllülerince kurulan Genç İtikâf Grubu tarafından Ramazan ayının son on günü 8 milyar insana yönelik Türkiye ve Dünya genelinde organize edilen “Genç İtikâf 1437” çok yakında başlıyor.

 Hz. Âişe’nin (r.a) rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.v) Efendimiz orucun farz kılınmasından ömrünün sonuna kadar Ramazan aylarının son on gününde itikâfa girmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129).

Peygamber (s.a.v) Efendimizin itikâf sünnetinin günümüzde ihya edilmesi gayesiyle düzenlenecek program, 21 Ramazan 1437 / 26 Haziran 2016 tarihinde başlayarak 30 Ramazan 1437 / 5 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanacak.

Bir yerde bekleme, durma anlamına gelen itikâf, akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimidir. Erkekler cemaatle 5 vakit namazın kılındığı mescitlerde, hanımlar ise evlerindeki uygun bir ortamda itikâfa girmektedir.

İtikâfla ilgili sahih kaynak bilgilere yer veren ve 6 dilde yayın yapan www.itikaf.org sitesini oluşturarak tanıtımlarını gerçekleştiren Genç İtikaf Grubu, Diyanet İşleri Başkanlığı`nca itikaf için izin verilen camiler listesini de www.itikaf.org/camiler adresinden yayınladı.

Genç İtikâf Grubu`nun hazırladığı tanıtım videoları da istifadelere sunuldu:

İtikaf Nedir? / İtikaf Röportajları - Ahmet Efe

https://www.youtube.com/watch?v=Ko4xUQxZ0ac

Efendimiz(s.a.s)`in hiç terketmediği sünnet nedir? / İtikaf Röportajları

https://www.youtube.com/watch?v=FKiqWMWCBNg

Efendimiz (s.a.s) İtikafa Ne Kadar Önem Verirdi? / İtikaf Röportajları

https://www.youtube.com/watch?v=hVbz9zZGb3E

Günümüzde İtikaf Yapılıyor mu? / İtikaf Röportajları

https://www.youtube.com/watch?v=zqI7Rt2VmaI

Kendinize hiç 10 gün ayırmayı düşündünüz mü? / İtikaf Röportajları

https://www.youtube.com/watch?v=VrmIgZvCuuw

 

İTİKÂFIN SAHİH KAYNAKLARI NELERDİR?

İtikâf, Kur’an ve Sünnetle sabittir.

Kur’an’da; ...“İbadet kastıyla Kâbe’yi tavaf edenler, i‘tikâfa çekilenler, rükû ve secde edenler için Evim’i tertemiz yapın.”... (bk. El-Bakara, 2/125), “… Fakat mescidlerde i‘tikâfa çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın.…” (el-Bakara, 2/187) buyurulur.

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekilirdi.” [Buhârî, İ`tikâf 1]

Hz. Peygamber’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadîs-i şerîfler vardır. Hz. Âişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).

Ebu Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir. (ez-Zebîdî, Tecrîd-i«Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).

İtikâf sünneti  http://vimeo.com/95158756

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.